Detaily projektu:

Požiarné dvere

Ich úlohou je zamedziť šíreniu prípadného požiaru do ďalších miestností a zaistiť tak maximálnu ochranu. Vyhovujú normám, ktoré stanovuje zákon pre rozdelenie požiarnych úsekov, a použiť ich môžete aj ako bytové dvere pre zvýšenú bezpečnosť.

Drevené protipožiarne dvere EI EW 30 D3-C máme certifikované aj do pôvodnej zabetónovanej zárubne, t.z. že nie je nutné meniť pôvodnú zárubňu hlavne ak rekonštruujete a viete ušetriť na cene protipožiarneho uzáveru. 

Súčasťou požiarnych uzáverov býva zvyčajne zatváracie zariadenie – samozatvárač, ktorý slúži na korektné uzatvorenie požiarných dverí/uzáveru. Musí byť samozrejme funkčný, a mať požiarny certifikát.

Protipožiarne uzávery sa delia na uzávery:

.

EI – brániace šíreniu požiaru (predtým PB) – Sleduje sa u nich priamo povrchová teplota na strane odvrátenej od požiaru.
Tieto prvky splňujú prísnejšie požiadavky na požiarnu bezpečnosť a preto môžu byť použité aj tam, kde sú požadované uzávery EW. Inštalujú sa spravidla pri vstupoch do chránených únikových ciest.
EW – omedzujúce šírenie požiaru (predtým PO) – Sleduje sa množstvo sálavého tepla, vyžarujúce z povrchu na strane odvrátenej od požiaru v určenej vzdialenosti.
S – dymotesné, proti prieniku dymu (predtým K)
C – požiarne uzávery s funkčným vybaveným zatváracím, samozatváracím alebo odblokovacím mechanizmom (predtým S)

Protipožiarne uzávery sa podľa bodu 1) a 2) zaraďujú do stupnice: 15, 30, 45, 60 a 90 minut na základe prevedených skúšok.

Druh použitej konštrukcie z hľadiska horľavosti a spôsobu zabudovania použitých stavebných hmôt sa vyjadruje písomnou značkou D1, D2, D3 

Požiarná odolnosť

Požiarné dvere vyrábame s požiarnou odolnosťou EI30, EI45 a EI60 čím váš domov ochránia v prípade požiaru.

Komplexný servis

Ako jedna z mála firiem poskytujeme kompletný servis požiarných dverí od zamerania až po montáž.

Certifikát SK

Certifikáty sú platné podľa ustanovenia § 8a zákona a normy STN EN 14600: 2006